Fundacja PRO MEDICINA powstała w 2007 roku.

Głównym celem statutowym Fundacji jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny, farmacji, zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i farmakoekonomiki.

Fundacja od 2012 roku jest oficjalnym wydawcą międzynarodowego czasopisma “Journal of Health Policy and Outcomes Research”, indeksowanego m. in. w Scopus oraz 20 punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dedykowana strona to www.jhpor.com

Fundacja jest organizatorem konferencji naukowych pod patronatem JHPOR. Dedykowana strona to www.konferencjajhpor.com

Fundacja jest organizatorem konferencji naukowych z cyklu “Immunologia Dorosłych”. Dedykowana strona to www.immunologiadoroslych.com

Skład Zarządu:

Joanna From – Prezes

Piotr Niedziałkowski – WicePrezes

Marta Warchoł – Sekretarz

Dane kontaktowe:

Fundacja PRO MEDICINA
Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa


NIP 5252390463
REGON 140936540
KRS 0000277843
tel. +48 505 313 255


The PRO MEDICINA Foundation was established in 2007.

The main statutory goal of the Foundation is to promote knowledge in the field of medicine, pharmacy, public health, health policy and pharmacoeconomics.

Since 2012, the Foundation has been the official publisher of the international journal „Journal of Health Policy and Outcomes Research”, indexed, among others, by in Scopus and 20 points of the Ministry of Education and Science. The dedicated website is www.jhpor.com

The Foundation is the organizer of scientific conferences under the patronage of JHPOR. The dedicated website is www.konferencjajhpor.com

The Foundation is the organizer of scientific conferences in the „Adult Immunology” series. The dedicated website is www.immunologiadoroslych.com

Composition of the Management Board:

Joanna From – President

Piotr Niedziałkowski – Vice-President

Marta Warchoł – Secretary

Contact details:

PRO MEDICINA Foundation
Śliska 3rd place 55
00-127 Warsaw

NIP 5252390463
REGON 140936540
KRS 0000277843
phone +48 505 313 255